De er blevet latterliggjort, ignoreret og misbrugt: Indiens hijras, mændene i kvindetøj. Men nye tider har indfundet sig i det indiske samfund, hvor hijra'erne nu er blevet accepteret som det tredje køn. I Indien definerer nogle hijraer sig ikke ved specifik seksuel orientering, men snarere ved helt at give afkald på seksualitet, og hvor seksuel energi omdannes til hellige kræfter.
De er blevet latterliggjort, ignoreret og misbrugt: Indiens hijras, mændene i kvindetøj. Men nye tider har indfundet sig i det indiske samfund, hvor hijra'erne nu er blevet accepteret som det tredje køn. I Indien definerer nogle hijraer sig ikke ved specifik seksuel orientering, men snarere ved helt at give afkald på seksualitet, og hvor seksuel energi omdannes til hellige kræfter.En hijra er en indisk mand, som påtager sig en kvindelignende rolle og identitet. Historisk set er de blevet kaldt 'Eunukker', skønt mindre en ti procent af Indiens hijra'er i dag reelt har fået foretaget et fysisk indgreb eller er tvekønnede, fortæller fotografen Kristian Bertel. Mange transpersoner udsættes for forskelsbehandling i samfundet og har mindre adgang til offentlige boliger og sundhedspleje, og mange steder i Indien er de ikke lovligt beskyttet mod forskelsbehandling.

Hijras set gennem historien
Disse transvestitter, der kan opfattes som en mellemting mellem kvinder og mænd, lever i en kuriøs sammenblanding af to historier i Indien. I hindumyterne 'Vedaerne' var en af de strengeste straffe, man kunne påføre en forbryder, at skære testiklerne af ham. En sådan mand, der ikke længere var en mand, var lavere end de laveste i kastehierakiet. Men inden for Indiens muslimske tradition var det imidlertid lige omvendt. Her blev kastrerede eunukker anset for værende rene, da de ikke var besmittet med seksualitet, og de blev derfor brugt til at bevogte kvinder, skatte og helligdomme. Den hinduistiske tradition. Da briterne smed det muslimske mogulhof ud af Det Røde Fort i Delhi i 1857, blev de muslimske overklasse-hijra'er for første gang konfronteret med den hinduistiske tradition, og deri voksede det underlige dobbeltforhold, de befinder sig i, frem. På den ene side er mange af dem i dag prostituerede. På den anden side nærer mange indere også frygt om ikke respekt for dem.

Det tredje køn i Indien
De fleste af Indiens hijras lever på randen af samfundet med en meget lav status. For nylig har Indien forbedret rettighedene for de transseksuelle hijras, som et socialt accepteret tredje køn i landet at denne socialt og økonomisk tilbagestående klasse har ret til forholdsmæssig adgang og repræsentation i uddannelse og job. Indien er et land, der nu fremover har tre køn. Folk, der beskriver sig selv som hverken mand eller kvinde, vil nu betragtes som det 'Tredje køn' i Indien. Og det må siges at være en historisk succes for transseksuelle. Også i det konservative Indien, hvor de fremover vil blive anerkendt som en tredje kønsgruppe og modtage vigtige mindretalsrettigheder. Det tredje indiske køn som normaltvis tjener til dagen og vejen med sang og dans og tiggeri eller ved prostitution. Transseksuelle har en kønsidentitet eller kønsudtryk, der adskiller sig fra det køn, som de blev tildelt ved fødslen. Nogle transpersoner, der ønsker lægehjælp til at skifte fra et køn til et andet, identificerer sig som transseksuelle. Transseksuel, ofte forkortet som 'Trans', er også et paraplyudtryk. Ud over at inkludere mennesker, hvis kønsidentitet er det modsatte af deres tildelte køn trans mænd og trans kvinder, kan det omfatte mennesker, der ikke udelukkende er maskuline eller feminine mennesker, der er ikke-binære eller kønsmæssige, herunder såsom biseksuelle og panseksuelle. Andre definitioner af transseksuelle inkluderer også mennesker, der tilhører et tredje køn."At være transseksuel adskiller sig som seksuel orientering. Transseksuelle kan identificere sig som heteroseksuelle, homoseksuelle, biseksuelle, aseksuelle eller kan nægte at sætte deres seksuelle orientering i bås. Udtrykket transseksuel skelnes også fra interseksuelle, et udtryk der beskriver mennesker født med fysiske kønegenskaber, der ikke passer til typiske binære forestillinger om mandlige eller kvindelige kroppe"Graden af, hvor enkeltpersoner føler sig ægte, autentiske og komfortable inden for deres ydre udseende og accepterer deres ægte identitet, er blevet kaldt transseksuelle kongruens. Mange transpersoner oplever kønsdysfori, og nogle søger medicinsk behandling såsom hormonerstatningsterapi, kønskifteoperation eller psykoterapi. Ikke alle transpersoner ønsker disse behandlinger, og nogle kan ikke gennemgå dem af økonomiske eller medicinske årsager. De fleste fagfolk inden for mental sundhed anbefaler terapi til interne konflikter om kønsidentitet eller ubehag i en tildelt kønsrolle, især hvis man ønsker at overgå til et andet køn end det man er født som. Folk, der oplever uoverensstemmelse mellem deres køn og andres forventninger, eller hvis kønsidentitet er i konflikt med deres krop, kan have gavn af at tale gennem deres følelser i dybden og forskning i kønsidentitet med hensyn til psykologi og videnskabelig forståelse af fænomenet og dets relaterede spørgsmål er imidlertid relativt ny.

Transseksuelle kan kun opfylde kriterierne for en diagnose af kønsdysfori, hvis det at være transkøn forårsager nød eller handicap. Denne nød kan manifestere sig som depression eller manglende evne til at arbejde og danne sunde relationer med andre. Denne diagnose fortolkes ofte fejlagtigt som at antyde, at alle transseksuelle lider af kønsdysfori, hvilket har forvirret transseksuelle og dem, der søger at enten kritisere eller bekræfte dem. Transseksuelle, der er fortrolige med deres køn, og hvis køn ikke direkte forårsager indre frustration eller forringer deres funktion, lider ikke af kønsdysfori. Desuden er kønsdysfori ikke nødvendigvis permanent og løses ofte gennem terapi eller overgang. At føle sig undertrykt af de negative holdninger og adfærd fra andre som juridiske enheder indikerer ikke kønsdysfori. Kønsdysfori antyder ikke en opfattelse af umoralitet og den psykologiske etablering hævder, at mennesker med enhver form for mentalt eller følelsesmæssigt problem ikke bør modtage stigma. Løsningen til kønsdysfori er hvad som helst, der lindrer lidelse og gendanner funktionalitet og denne løsning består ofte, men ikke altid, af en kønsovergang.

Udsat for massiv diskrimination
I Indien definerer nogle hijraer sig ikke ved specifik seksuel orientering, men snarere ved helt at give afkald på seksualitet. Seksuel energi omdannes til hellige kræfter. Imidlertid kan disse forestillinger komme i konflikt med det praktiske, nemlig at hijras ofte anvendes som prostituerede. Desuden vil en feminin mand, der tager en "modtagelig" rolle i sex med en mand i Indien ofte identificere sig som en kothi eller det lokale ækvivalente udtryk. Mens kothier normalt skelnes fra hijraer som en separat kønsidentitet, klæder de sig ofte som kvinder og handler på en feminin måde i det offentlige rum, selv ved at bruge et feminint sprog til at henvise til sig selv og hinanden. De sædvanlige partnere for hijraer og kothier er mænd, der betragter sig heteroseksuelle, da de er dem, der trænger ind. Disse mandlige partnere er ofte gift, og ethvert forhold eller køn med 'Kothier' eller hijraer holdes normalt hemmeligt for samfundet generelt. Nogle hijraer kan danne forhold til mænd og endda gifte sig, selvom deres ægteskab normalt ikke anerkendes af lov eller religion. Hijraer og kothier har ofte et navn til disse maskuline seksuelle eller romantiske partnere. Dette tredje køn varierer fra 1 til 2 millioner transseksuelle i det sydasiatiske subkontinent, et køn som hverken føler sig som mænd eller kvinder. I nyere tid er de blevet skubbet til udkanten af det indiske samfund og blevet udsat for massiv diskrimination, også selv om de har en permanent plads i den indiske kultur og i historiebøgerne. Indtil i dag har lydt skingrende fløjt og fornærmelser, når en mand krydser en gade iført kvindelige indiske beklædningsgenstande.

Transseksuelle er også borgere i Indien
Men det er heldigvis stadig ved at ændre sig. Det er nemlig ånden i den indiske forfatning, at alle borgere får de samme muligheder, uanset kaste, religion eller køn, beskriver den indiske domstol. Transseksuelle er også borgere i Indien, og de har brug for de samme muligheder som ethvert andet menneske til at vælge sit køn i sig selv."Samtidigt skal dette tredje køn fremover også officielt optages på skoler og universiteter og arbejdsmarkedet. Dette sker i et kvotesystem, hvor der også skal være plads til hijraerne. De er socialt og økonomisk udsatte og eksisterer og lever som en minoritetet i forhold til andre i Indien. De transseksuelle får hermed fra nu af en særlig plads inden for det sociale system i landet"Hvad er en hijra
En hijra er en indisk mand, som påtager sig en kvindelignende rolle og identitet. Hijraer er undertiden født med hermafroditiske kønsorganer, men har oftere fået fjernet penis og testikler som unge. Undtagelsesvis er der tale om biologiske kvinder, som er ude af stand til at få børn. Skønt hijraerne er lavkaste, er de en forankret, respekteret og undertiden frygtet del af den sociale orden, og som tilbedere af gudinden Bahuchara Mata udfylder de traditionelt en rolle ved bryllupper og fejring af nyfødte drengebørn. Bahuchara Mata er en hinduistisk gudinde med to ikke-relaterede historier, der begge er forbundet med transkøn adfærd. En historie er, at hun optrådte i avataren til en prinsesse, der kastrerede sin mand, fordi han ville løbe i skoven og opføre sig som en kvinde i stedet for at have sex med hende. En anden historie er, at en mand forsøgte at voldtage hende, så hun forbandede ham med impotens. Da manden bad hende om tilgivelse for at få forbandelsen fjernet, gav hun først op, efter at han havde accepteret at løbe i skoven og opføre sig som en kvinde. En del hijraer ernærer sig desuden ved prostitution. Fjernelse af kønsorganer er forbudt ifølge indisk lov, men foregår fortsat i det skjulte. Hijraerne er i Indien et socialt accepteret 'Tredjekøn', der nok låner fra den kvindelige garderobe, men samtidig også har udviklet deres egen karakteristiske kropskultur, som anses for naturlig og endog afføder en vis status og religiøs respekt.

Se alle Avisen.dk's artikler om Indien her


Seksuel energi og hellig kraft
Disse identiteter har faktisk ikke noget eksakt match her i den vestlige verden i forhold til deres køn og seksuelle orientering, og udfordrer på deres egen måde de eksisterende vestlige ideer om køn. I Indien er der nogle hijras, der ikke definere sig selv udfra en specifik seksuel orientering, men snarere ved at give afkald på deres seksualitet. Seksuel energi omdannes til hellig kraft. Dog kan disse begreber komme i konflikt med deres daglige og praktiske liv, fordi hijras ofte er ansatte som prostituerede. For yderligere information bedes du:
Kontakte fotografen

Flere fotografier fra Indien
Humanitær fotografering der vedrører menneskers rettigheder, kan ses på flere af hans fotos på Kristian Bertel | Photography på Facebook med historier fra Indien. I slideshowet nedenfor, som også vises på fotografens hjemmeside, kan du desuden se en række Indiensbilleder fra Indien samlet i gallerier, der repræsenterer Indien. Omfanget af de mange fotografier omfatter aspekter af journalistik, sociologi og historie. I samlingen er hans ofte dokumentariske billeder beregnet til at vise eller fremhæve behovet for samfundsændring. Omvendt er gadefotografering reaktiv og uinteresseret af naturen og motiveret af nysgerrighed eller kreativ undersøgelse, der gør det muligt at levere en relativt neutral skildring af verdenen, der afspejler samfundet, umanipuleret og med normalt uvidende motiver. Mens fotografen har rejst i Indien, har han dækket emner, der vedrører det indiske folk, såsom miljøspørgsmål, der afspejles med et humanitært syn på hans fotografier.
Se slideshowet | klik her


Dette blogindlæg blev oprindeligt bragt på Avisen.dk, der er et af Danmarks største nyhedssites, hvor fotografen var biddragsyder med sine historier og oplevelser fra Indien, der omhandlede emner om den indiske kultur, rejseoplevelser og indtryk, samt skikke og andre samfundsrelaterede emner. Fotografen har i en årrække beskæftiget sig med Indien i tekst og billeder.